COMUNICACIÓN ACTIVIDADES DEPARTAMENTOS E PROXECTOS E PROGRAMAS 20/21 PARA APROBACIÓN EN CONSELLO ESCOLAR

Para envio de:

  • Actividades anuais dos departamentos
  • Proxectos e programas, así como ligazóns a espazos de publicación dos mesmos.

En calquer caso especificar no comentario de entrega a actualización e envio realizado cando proceda.

Plan de dixitalización do centro 20/21. Todo o profesorado está matriculado con rol de alumno, habilitado envio de ficheiros (ata 20) e texto en liña.