Esquema de temas

 • CURSO 2023-2024

  MATERIAS

  ESO: Educación Plástica Visual e Audiovisual (EPVA_1ºESO, 3ºESO). Expresión Artística (EA_4ºESO).

  BACHARELATO: Debuxo Técnico I e II (DTI_1ºBACH, DTII_2ºBACH). Debuxo Artístico I e II (DAI_1ºBACH, DAII_2ºBACH).

   

  PROFESORADO

  Ernesto González Torterolo. [Xefe de Departamento]
  Docencia: DTI_1ºBACH, DTII_2ºBACH.
         
  Tatiana Otero García.
  Docencia: EPVA_1ºESO, EA_4ºESO.
        
  María Teresa Rodríguez Freire.
  Docencia: EPVA_3ºESO, EA_4ºESO, DAI_1ºBACH.

  • CURSO 2023-2024

   PROBAS DE ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS

   DEBUXO TÉCNICO e DEBUXO ARTÍSTICO

   (PARA CURSAR A MATERIA DE 2ºBACH SEN TER CURSADO A MATERIA DE 1ºBACH)

   AULA: aula de Debuxo - Artes Plásticas (3º andar)

   DATA E HORA: Debuxo Técnico: pendente ata setembro ; Debuxo Artístico: pendente ata setembro

   DURACIÓN: pendente de determinar

   CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA AS PROBAS DE ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS:

  • CURSO 2023-2024

   AVALIACIÓN de MATERIAS PENDENTES