CURSO que pretende facer un seguimento e titorización de parte do alumnado de 2º de Tseas. Neste proceso, daranse as ferramentas precisas para poder ter un proxecto final de curso á altura das aprendizaxes impartidas no ciclo.