Tecnoloxías da Información e da Comunicación
Benvidos á aula virtual da materia de TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN II. 
Imos utilizar este espazo virtual tanto para deixar información da asignatura como para a entrega dos traballos a realizar ao longo do curso.
Benvidos á aula virtual de TIC de 1º de Bacharelato, neste espazo poderás atopar todo o material do curso, as actividades propostas e auí enviarás os teus traballos.
Tamén será un punto de encontro no que poderás deixar as túas suxerencias, as túas queixas e en xeral todo aquilo que contribúa á mellora deste sitio.

Materiais de Tecnoloxías da Información e da Comunicación de 1º de bacharelato utilizados no bacharelato a distancia impartido no IES San Clemente