Banco de actividades deseñadas polos auxiliares de conversa e revisadas polo profesorado das materias plurilingües, de inglés e de alemán.