Materia optativa de 2º de BAC

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Recursos empregados en clase como apoio á docencia e á avaliación da materia de Xeografía e Historia de 3º de ESO.

Materiais de apoio á docencia e á avaliación da materia de Historia do Mundo Contemporáneo de 1º de BAC