Recursos empregados en clase como apoio á docencia e á avaliación da materia de Xeografía e Historia de 4º de ESO.