Actividades de reforzo, repaso e ampliación dos contidos do curso de 3º E.S.O. O alumnado matriculado neste curso atopará actividades de gramática, reading, writing, listening e os audios e as tarefas correspondentes aos libros de lectura obrigatoria.