Material complementario de reforzo, repaso e ampliación para a materia de Lingua Inglesa de 1º Bac.  O alumnado matriculado neste curso atopará actividades de gramática, reading, writing, listening, así como os audios e as tarefas correspondentes aos libros de lectura obrigatoria.