Consello escolar

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2018

Nas eleccións do consello escolar usaranse os arquivos adxuntos a esta publicación.

Consello escolar

Na actualidade o consello escolar esta composto polos seguintes membros:

 

Dirección: Manuel  Arias  Real

Xefatura de estudios diurno: Jacobo Otero Romaní

Xefatura de estudios nocturno: Gerardo C. Vidal Fernández

Secretaría: María Luisa Gómez Gómez

Representantes Profesorado:

 1. José Barciela Carballido
 2. Raquel Martínez Rivas
 3. Mª del Carmen Rivas Corbacho
 4.  
 5. Santiago Messeguer Luaces
 6. Pura Peña Freire
 7. Luz María Rodríguez Bello

Representantes Alumnado:

 1. Francisco José Covelo Padín
 2. Andrea Pérez de Sousa
 3. María Ángeles Saavedra Fernández
 4. María Ángeles Vilar Gutierrez

Representantes Familias:

 1. Manuel Carballeira Lemos
 2. Daniel Orge Rodríguez
 3. Margarita Villar Costas

Representante Persoal non Docente: Cristina Fojo Campos

Representante de Concello Vigo: Yolanda Fajín Torres

 

 

Distribuir contido