try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Reclamacións das cualificacións finais

PROCEDEMENTO RECLAMACIÓNS CUALIFICACIÓNS 2º BACH

Circular nº 2/2016 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se estabece o procedemento que cómpre seguir nas reclacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o curso 2015-2016.

 

Ver arquivo

Distribuir contido