Recursos e actividades para a materia optativa de 2º de ESO, Investigación e Tratamento da Información, adscrita ao Equipo de Biblioteca.