Espazo virtual no que se irá colgando material complementario da materia HMC do curso 2017/2018 impartida polo profesor Rafael Lobelle

Espazo de traballo da materia de 2º de Bacharelato Historia de España do grupo D, para o curso 2017/2018

Selección de imaxes representativas de situacións meteorolóxicas de interese que axuden á comprensión da dinámica atmosférica
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Ciencias Sociais. Historia

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.


Coñecer a realidade demográfica do Estado español. Para alumnado de Xeografía de 2º de bacharelato.

Historia do Mundo Contemporáneo