2º PMAR

Tarefa Valores éticos

 

3ª Avaliación Valores éticos.Profesora Inés Fernández Buján.

O alumnado deberá elaborar un traballo buscando información en internet e/ou outros medios de comunicación acerca do seguinte tema:

Accións solidarias e diferentes mostras de apoio durante a crise do coronavirus. 

 

Português

Para finalizar, revisaremos a expressão do discurso direto e indireto. Leiam a Unidade 35 e façam os exercícios da página 75.

Data límite de entrega: 19-6-20

Português

Revisaremos nesta semana o uso do pronome “se”. Têm-no na unidade 34, depois façam os exercícios da página 73.

Neste link há um exercício com que podem revisar os possessivos:

Português

Toca revisar os particípios duplos: aqueles verbos que têm dous particípios: um regular e outro irregular. Temo-lo na Unidade 33. Depois façam os exercícios da página 71.

No link que segue, pratiquem os nomes dos graus de parentesco.

Português

Na Unidade 31 é explicado o uso de vários verbos básicos. Depois de a ler com atenção, façam os exercícios da página 67.

Neste link podem praticar algumas expressões idiomáticas:

https://learningapps.org/display?v=prmwseh0520

 

Escrevam-nas e enviem-mas também.

EDUCACIÓN PLÁSTICA E AUDIOVISUAL-3º ESO

Ola a todos!!!, espero que estedes ben. Envíovos a proposta para o novo traballo. Esta vez imos traballar sobre as ilusións ópticas, é dicir, sobre ilusións ou engaños que percibimos pola vista e que dan lugar á interpretar a realidade de varias formas.

Português

 

Nesta semana revisamos a forma impessoal do verbo “haver”. Lê a unidade 30 e depois faz os exercícios da página 65. Também escreve uma pequena redação em que utilizes as formas “há” e “houve” deste verbo.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

PLAN DE TRABALLO DO DEPARTAMENTEO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA no que atinxe ás actividades a desenvolver dende a declaración do estado de alarma, até que a situación cambie.

Português

Nesta semana revisaremos o Infinitivo Pessoal. Têm as formas e os seus usos na Unidade 28. Para praticarem, façam os exercícios da página 61. 

 No próximo domingo celebra-se o Dia das Letras Galegas, dedicado este ano a Ricardo Carvalho Calero. Deixo-vos no PDF anexo uma poesia deste escritor para fazer uma actividade relacionada com o português.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO DE PMAR DE EPVA CON COVADONGA

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO DE PMAR, EPVA CON COVADONGA

 

Espero estéis muy bien! 

TAREAS RECUPERACIÓN 1ª Y 2ª EVALUACIÓN. MATEMÁTICAS PENDIENTES 2ºESO

Buenas tardes, 

 

os adjunto dos documentos:

RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN

RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN

 

Las instrucciones para hacer la tarea y enviarla están dentro del documento.

Los alumnos que no habéis aprobado tenéis que hacer la tarea o tareas correspondientes a las evaluaciones suspensas y enviarla en el plazo indicado.

 

Los alumnos que quieran subir nota deben enviar además de las de recuperación el resto de tareas que he enviado.

 

Buen fin de semana y ánimo

 

Rocío

TAREAS RECUPERACIÓN 1ª Y 2ª EVALUACIÓN. MATEMÁTICAS PENDIENTES 1ºESO

Buenas tardes, 

 

os adjunto dos documentos:

RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN

RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN

 

Las instrucciones para hacer la tarea y enviarla están dentro del documento.

Los alumnos suspensos tenéis que enviarme las tareas de la/las evaluaciones suspensas.

Los alumnos aprobados solo tenéis que enviarlas si queréis subir nota.

 

 

Buen fin de semana y ánimo

 

Rocío

PENDENTES DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E AUDIOVISUAL

OS ALUMNOS QUE TEDES PLÁSTICA PENDENTE DE 1º ESO LEMBRADE ENVIARME OS TRABALLOS ANTES DO 24 DE MAIO COMO XA VOS EXPLIQUEI NO CORREO QUE RECIBÍCHEDES. UN SAÚDO.

EDUCACIÓN PLÁSTICA E AUDIOVISUAL-3º ESO (CAROLINA)

Hola chic@s Sorriso Envíovos a cuarta tarefa dende o ppio do confinamento. Lembrade que a primeira e a segunda están na pestana do departamento de debuxo (actividades) e a terceira na pestana da 3ª avaliación, todas elas na páxina do instituto.

Português

Nesta semana revisamos o Condicional Presente. Temo-lo na Unidade 25. Depois façam os exercícios da página 55.

No PDF anexo têm uma atividade audiovisual.

TAREA 1. REPASO. A ENTREGAR SEMANA 11/05. RECUPERACIÓN PENDIENTES MATEMÁTICAS 2º ESO : GEOMETRÍA PLANA

Buenas tardes, os adjunto la primera tarea de repaso. Corresponde a la geometría plana que ya  habíamos estudiado en las clases presenciales y repasamos en las clases por videoconferencia.

 

Los ejercicios que os propongo son de cálculo de áreas. Tenéis ejercicios resueltos similares en vuestros apuntes de clase y en documentos de la carpeta de drive.

El plazo para entregarla es durante toda la semana del 11 de mayo. Así podréis preguntarme vuestras dudas en la clase del día 7. 

TAREA A ENTREGAR SEMANA 04/05. RECUPERACIÓN PENDIENTES 1ºESO. REPASO 1.

Buenas tardes, os envío la primera tarea de repaso. 

Corresponde a la 3ª evaluación, a la parte de polinomios vista en las clases presenciales y que hemos repasado en las clases por videoconferencia.

Los ejercicios que os propongo como tarea son los que os he indicado en clase y señalado en el último correo.

Os los envío en el documento adjunto. Podéis enviarme las soluciones en word o también podéis hacer los ejercicios con vuestra letra y enviarme la foto.

Por favor, para poder corregirlo tiene que leerse bien.

Distribuir contido