(A)-2º Bac. - B

2ºS BACH. ADULTOS Y VESPERTINO - PARA PREPARACION DE LA ABAU

 

 
What do you want to do ?

New mail

 

FILOSOFÍA: b1a, b1c, b2b, b2d. 3ª AVALIACIÓN: 9/6/20

A data límite para entregar o exercicio  deste documento é o 17 de xuño. A partir deste día    non recollo  a actividade posto que o 23 de xuño celebrase a avaliación.

ACTIVIDADE
Tedes que consultar no libro de texto no primeiro tema,  páxina 34 .  É  unha actividade para valorar o que fustes aprendendo  nesta materia durante o curso e como manifestades as vosas preferencias ante a filosofía. 

PARA 2º BACHILLERATO VESPERTINO Y ADULTOS. CONECTORES + FONETICA: VOCALES LARGAS Y DIPTONGOS

 

 
What do you want to do ?

New mail

 

FILOSOFÍA: b1a, b1c, b2b, b2d. 3ª AVALIACIÓN: 25/5/20

A data límite para entregar os exercicios  deste documento é o 8 de xuño

ACTIVIDADES
Tedes que consultar no libro de texto o tema de Epistemoloxía  ( páxinas 47,48, 49)   e o tema de Ética ( páxinas 192,193,194,195).

- Inventa un dilema moral no que interveña un médico ou un avogado ou un ecoloxista.
* Redáctao.
* Propón unha solución argumentada ao conflito.

- Realización de tres actividades a partir dun texto de Savater.

Fundamentos del Arte II

 Información  necesaria  para las recuperaciones de Fundamentos del Arte II

Recuperación Historia

Normas para a recuperación da materia de Historia de 2º de Bacharelato.

1. Recuperación da primeira avaliación: entrega de 4 preguntas tema dos bloques 1, 2 e 3: https://grupotraballohistoriaespana.blogspot.com/p/contidos.html

2. Recuperación da segunda avaliación: entrega de 4 composicións de texto do século XIX.

3. As composicións de texto do século XX axudarán a subir a nota media final, que será a media das dúas primeiras avaliacións, ata un máximo dun punto.

Non haberá exame final. Enviaránse antes do 5 de xuño a xaquinpastoriza@gmail.com

TEGP. EXAME FINAL. 2ºBacharelato Artes(Todolos grupos). Profesor:Lois Corvera.

Convócase a todo o alumnado que non superou por curso a materia de TEGP, a un EXAMEN FINAL.

A convocatoria será comunicado ao seu correro electrónico.

 

DEBUXO ARTÍSTICO II. Exame final. Tódolos grupos (A,B,C,D e Adultos).Profesores: Mª Cristina González Treceño e Lois Corvera

Convócase a todo o alumnado que non superou por curso a materia de Debuxo Artístico II, a un EXAMEN FINAL.

A convocatoria será comunicado ao seu correro electrónico.

 

EXAME FINAL de DESEÑO para os grupos (A)2º Bacharelato B e 2º Bacharelato D. (Xavier Mandado)

EXAME FINAL de DESEÑO para os grupos (A)2º Bacharelato B e 2º Bacharelato D. (Xavier Mandado)

RECORDATORIO de entrega das actividades de recuperación para o alumnado de DESEÑO (A)2ºBach. B e 2ºBach.D con Xavier

Ola a todas/os!

Vos lembro que a data de entrega dos exercicios de recuperación da 1ª e 2ª avaliación, na materia de DESEÑO cúmprese o venres 22 ás 14:00 h. Respectade a data e a hora pois non se recollerá ninguha tarefa fóra de prazo.

Un saúdo

Xavier Mandado 

2º BACHILLERATO ADULTOS Y VESPERTINO - REPORTED SPEECH. Plazo de entrega hasta Viernes, 22, a las doce de la noche

 

 
What do you want to do ?

New mail

 

ALUMNOS YA APROBADOS INGLES 1º Y 2º VESPERTINO Y ADULTOS

 

 
What do you want to do ?

New mail

 

Actividades para o alumnado de DESEÑO (A)2ºBach. B e 2ºBach.D con Xavier

Ola a todos/as!

A nova proposta de traballo, de ampliación de materia, consiste na execución dun cartel. Nos vosos correos atoparedes toda a información, en diferentes arquivos, sobre esta tarefa: o exercicio a realizar, as pautas e instrucións, a teoría, exemplos, data de entrega, etc. Lembrade a importacia de respectar a forma, calidade de acabado, e a data de entrega.

Moito ánimo e un saúdo 

PARA 2ºS VESPERTINO Y ADULTOS - CONDICIONAL & PASIVA (Plazo de entrega: lunes, 18, a las doce de la noche)

 

 
What do you want to do ?

New mail

 

Fundamentos del Arte II

 Para alumnos  de FUNDAMENTOS DEL ARTE II nocturno y Vespertino

  Seguimos con nuestro plan, todo igual, pero recuerdo el anterior comunicado

 

DEBUXO ARTÍSTICO II.Profesor Lois Corvera.Últimas entregas

Seguídeme a mandar os dous traballos recopilatorios do curso: "Figurins" e "Confinamento". Ambolos dous traballos sirven para subir nota.

                                                                                        

Si alguén ten algo pendente que recuperar debe entregalo antes do venres 15/05/20.

TEGP. 2ºBacharelato Artes(Todolos grupos). Profesor:Lois Corvera.Últimas entregas.

Recórdovos que tedes que seguirme a enviar (quen non o fixo) os traballos de "Estampaxe"(carímbos, monotipos e reservas), así como os de "Pop Art".

Si alguén ten algo pendente da 2ª Avaliación que mo mande antes do mércores 13/05/20.

PARA 1º Y 2º BAC ADULTOS Y VESPERTINO. - TRANSFORMATIONS

 

 
What do you want to do ?

New mail

 

FILOSOFÍA: b1a, b1c, b2b, b2d 3ª AVALIACIÓN: 7/5/20

Ola, alumn@s, a maioría do alumnado non fixestes aínda a composición escrita sobre tres autores da filosofía antiga. Espero que vos vaia todo ben.
 A data límite para entregar os exercicios  deste documento é o 20 de maio

ACTIVIDADES
Tedes que consultar a seguinte  información do libro de texto. No tema de Epistemoloxía, as páxinas 47 e 54. No tema de Antropoloxía cultural, as páxinas 141, 142, 143 , 144.

Exercicio 4 páx. 56.
   

Exercicio 13 páx. 57.
     

Distribuir contido