3º ESO - A

Tarefa Valores éticos

 

3ª Avaliación Valores éticos.Profesora Inés Fernández Buján.

O alumnado deberá elaborar un traballo buscando información en internet e/ou outros medios de comunicación acerca do seguinte tema:

Accións solidarias e diferentes mostras de apoio durante a crise do coronavirus. 

 

LENGUA CASTELLANA

Buenos días, chicos, esta semana tenéis que hacer los ejercicios de las páginas: 267, 269,270 y 277 (del 1 al 18). Además, quien no la haya hecho, la página 265 de ortografía.

La fecha límite de entrega es el 8/06.

Un saludo.

Português

Toca revisar os particípios duplos: aqueles verbos que têm dous particípios: um regular e outro irregular. Temo-lo na Unidade 33. Depois façam os exercícios da página 71.

No link que segue, pratiquem os nomes dos graus de parentesco.

LENGUA CASTELLANA

Actividades Xeografía semanas do 25 ao 5 de xuño

 

Actividade 1: Traballo sobre a crise do COVID19

Este exercicio ten que entregarse como data límite 29 de maio. É individual

 1. Ler a seguinte nova e respostar as seguintes preguntas:https://economia3.com/2020/05/02/262358-covid-19-deja-caidas-historicas-de-pib-y-recesion-en-paises-desarrollados/

a) Que significa P.I.B.?

b) Que é unha recesión? A que recesión anterior se refire?

Português

Na Unidade 31 é explicado o uso de vários verbos básicos. Depois de a ler com atenção, façam os exercícios da página 67.

Neste link podem praticar algumas expressões idiomáticas:

https://learningapps.org/display?v=prmwseh0520

 

Escrevam-nas e enviem-mas também.

EDUCACIÓN PLÁSTICA E AUDIOVISUAL-3º ESO

Ola a todos!!!, espero que estedes ben. Envíovos a proposta para o novo traballo. Esta vez imos traballar sobre as ilusións ópticas, é dicir, sobre ilusións ou engaños que percibimos pola vista e que dan lugar á interpretar a realidade de varias formas.

LENGUA CASTELLANA

Português

 

Nesta semana revisamos a forma impessoal do verbo “haver”. Lê a unidade 30 e depois faz os exercícios da página 65. Também escreve uma pequena redação em que utilizes as formas “há” e “houve” deste verbo.

LENGUA CASTELLANA

Buenas tardes, las actividades que cuelgue de forma semanal son para toda la clase.

Los alumnos que suspendieron, han de realizar las actividades semanales y el cuaderno de recuperación; es decir, todo.

No cojo nada fuera de plazo.

Y os recuerdo el correo: entregadetareaspoli20@gmail.com

Un saludo.

Traballo Xeografía e Historia Humanismo e descubrimentos

 

 1. Facer unha biografía de cada un destes reformadores:

  1) Martín Lutero

  2) Xoán Calvino

  3) Erasmo de Rotterdam

  4) Zwinglio

  5) Tomás Moro

 2. Poñer 2 exemplos de humanistas españois

Português

Nesta semana revisaremos o Infinitivo Pessoal. Têm as formas e os seus usos na Unidade 28. Para praticarem, façam os exercícios da página 61. 

 No próximo domingo celebra-se o Dia das Letras Galegas, dedicado este ano a Ricardo Carvalho Calero. Deixo-vos no PDF anexo uma poesia deste escritor para fazer uma actividade relacionada com o português.

TAREAS RECUPERACIÓN 1ª Y 2ª EVALUACIÓN. MATEMÁTICAS PENDIENTES 2ºESO

Buenas tardes, 

 

os adjunto dos documentos:

RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN

RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN

 

Las instrucciones para hacer la tarea y enviarla están dentro del documento.

Los alumnos que no habéis aprobado tenéis que hacer la tarea o tareas correspondientes a las evaluaciones suspensas y enviarla en el plazo indicado.

 

Los alumnos que quieran subir nota deben enviar además de las de recuperación el resto de tareas que he enviado.

 

Buen fin de semana y ánimo

 

Rocío

Información optatividade ESO e BACHARELATO

                                            

                                                       

                                                         

                                                                             

PENDENTES DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E AUDIOVISUAL

OS ALUMNOS QUE TEDES PLÁSTICA PENDENTE DE 1º ESO LEMBRADE ENVIARME OS TRABALLOS ANTES DO 24 DE MAIO COMO XA VOS EXPLIQUEI NO CORREO QUE RECIBÍCHEDES. UN SAÚDO.

EDUCACIÓN PLÁSTICA E AUDIOVISUAL-3º ESO (CAROLINA)

Hola chic@s Sorriso Envíovos a cuarta tarefa dende o ppio do confinamento. Lembrade que a primeira e a segunda están na pestana do departamento de debuxo (actividades) e a terceira na pestana da 3ª avaliación, todas elas na páxina do instituto.

Actividades de Xeografía e Historia sobre Renacemento

 

 

 1. Facer un cadro sinalando as características xerais do Renacemento, periodos e principais artistas en pintura, escultura e arquitectura.

 2. Indicar a que tipo de arte se adicou cada unha destas personaxes e citar unha obra de cada un.

  -Palladio

  -Rafael

  -Bramante

  -O Greco

  -Ghiberti

Distribuir contido