Admisión PCPI 2013/14

A Resolución do 31 de xullo do 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, determina os prazos de admisión e se dita instrucións para o seu desenvolvemento no curso académico 2013/14 dos programas de cualificación profesional inicial . (DOG 12 de agosto de 2013)

- Presentación de solicitudes de admisión:    2 de setembro ata as 13.00 horas do día 11 de setembro
- Lista de admitidos:                                     13 de setembro
- Prazo de matricula para admitidos:            13 ao 17 de setembro