FILOSOFÍA: b1a, b1c, b2b, b2d 3ª AVALIACIÓN: 7/5/20

Ola, alumn@s, a maioría do alumnado non fixestes aínda a composición escrita sobre tres autores da filosofía antiga. Espero que vos vaia todo ben.
 A data límite para entregar os exercicios  deste documento é o 20 de maio

ACTIVIDADES
Tedes que consultar a seguinte  información do libro de texto. No tema de Epistemoloxía, as páxinas 47 e 54. No tema de Antropoloxía cultural, as páxinas 141, 142, 143 , 144.

Exercicio 4 páx. 56.
   

Exercicio 13 páx. 57.
     
     
Exercicio 15 páx. 149
     
     
     
Ánimo. Evidentemente podedes realizarme consultas polo correo.

 Dolores Losada Arias: profesora de filosofía 
 Correo electrónico: dolores.losada.arias@edu.xunta.gal