Debuxo Artístico pertencente ó 1º curso de Bacharelato de Artes