Recursos didácticos para o módulo de Mecanizado por control numérico (CS Programación da producción en fabricación mecánica)

Este curso está dirixido ós alumnos de 2ºCS de Producción por Mecanizado