Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Material de apoio para alumnos do módulo de Desenvolvemento e Construción de Prototipos Electrónicos

Espazo destinado os módulos de Arquitectura e Telefonía do Ciclo Superior sistemas de Telecomunicación e informáticos.

Curso 2011/12 (Módulos 2 e 6)


Curso para os alumnos de 2º do Ciclo Superior de Instalacións Electrotécnicas

Curso para os alumnos de 2º do Ciclo Medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas

Curso de 1º de Ciclo Medio de Instalacións de Telecomunicación