Curso para el desarrollo del proyecto empresarial del módulo profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora

Curso con actividades para a recuperación das capacidades pendentes de adquirir do curso anterior según o informe individualizado de avaliación que se fixo entrega ao final do curso anterior

Curso do módulo de FOL do Ciclo Superior de Educación Infantil no IES Politécnico de Lugo