Se fas as actividades aquí propostas, aprenderás que é unha obra de arte, cales son as funcións da arte e como cambiaron na Idade Contemporánea, que estilos artísticos houbo e a identificar algunhas obras representativas... En resume, realizarás unha iniciación á interpretación e comentario das obras de arte dos séculos XIX e XX.