REXISTRO DE ACTIVIDADES ANUAIS PROMOVIDAS POLA ESCOLA DE PAIS/NAIS E TITORES/AS LEGAIS