Este curso e/ou tarefa, tratará de aportar ao usuario información o máis completa posible para unha toma de decisión axeitada.