Este curso corresponde á materia Tecnoloxías da información e da comunicación de 1ºBacharelato-A.