VALORACIÓN INICIAL E INFORMACIÓN SOBRE ITINERARIOS FORMATIVOS DO ALUMNADO