Materiais para implantación dun servizo de mediación do centro.