Resolución de sistemas, matrices, ...

Funcións, derivadas, integrais, ...

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
TRATAREMOS SOBRE POLÍGONOS EXTRANOS, NON HABITUAIS

Xeometría