Aquí poderás acceder aos apuntes de condición física de 3º e 4º da ESO
Aquí tedes os apuntes de condición física (resistencia, forza e flexibilidade) para 3º e 4º.

Curso bloque balonmano

A condición física está presente ao longo do curriculum da ESO e Bacharelato. Está moi relacionada con diferentes ámbitos, o rendemento motor, a saúde, ... E preciso que acadedes os obxetivos propostos na lei, que coñezades as vosas capacidades físicas (as básicas e as resultantes), que sepades como podedes mellorar a vosa saúde e a vosa imaxe. Que saibades como optimizar o esforzo para rendemento. Este o obxetivo desta unidade didáctica.

Elaboración dun plan de adestramento personificado.

Elaboración dun plan de condición física personalizado