Desarrollo curricular das Competencias Básicas
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

O seguinte curso pretende iniciar ao alumnado de 2º de BACH - Letras na Sintaxe Grega