Aula virtual para a materia de Matemáticas Aplicadas ás CCSS I de 1ºde Bacharelato no curso 2020-21

DESDOBRAMENTO : 2

Profesor: Jesús Mejuto

Correo: jesusmejuto@edu.xunta.gal

Aula virtual para a materia de Matemáticas I (CIENCIAS) de 1º de Bacharelato no curso 2020-21

Profesor: Ángel Pazos

Correo: angelpazos@edu.xunta.galAula virtual para a materia de Matemáticas Aplicadas ás CCSS I de 1º de Bacharelato no curso 2020-21

Curso: 1º B

Profesor: Roberto Fernández

Contacto: rfcastro@iespintorcolmeiro.org