Coñécese como cadea de suministro ao conxunto de empresas vinculadas entre sí que participan na comercialización, producción, almacenamento e distribución dun produto. Xestionar correctamente todas as actividades é vital para que as empresas sexan competitivas.

Esta xestión inclúe aprovisionarse correctamente, satisfacer a demanda dos clientes sen ter stocks elevados ou planificar a producción para fabricar as cantidades que se prevé que se van vender.

Traballo nun entorno de rede.

Correo electrónico

Follas de Cálculo

Elaboración de presentacións

A función de atención e servizo ao cliente, tanto na información previa como na postvenda do produto ou servizo, considerando os seguintes aspectos:

  • Comunicación co cliente.
  • Información do produto como base do servizo.
  • Atención de reclamacións.

OPERACIÓNS DE ALMACENAXE.

Informática ciclo Comercio
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.