Solucións aos enigmas agochados

O patiño, xa que ten un ano e pico

                        Un Caracol

                                   As luvas

                                 As cacholas

                                   A letra "m"

                                A auga e o xeo

                              Sombra

   

                                                O bosque

                         O polo asado

       O burro, para que se-a-burra

                 O reloxio

                                A letra 'S'

                                 Concha

                                     XIX - usando números romanos

Pasan os fillos. Volve un fillo e pasa o pai. Regresa o outro fillo a polo seu irmán

    

                                                    9/9+99=100

    

                            domingo

                               Ovo

                                  A rúa

 

                          A margarita

                                                    O número 1

                                                      A planta

                                        O peixe

Last modified: Friday, 24 May 2019, 1:45 PM