Curso coas actividades do módulo de Formación e orientación laboral do grupo que cursa o ciclo superior de Administración e Finanzas polo réxime de persoas adultas.