Skip to Content

Oferta Educativa

MATERIAS POR CURSO 4º ESO

 

NOME DAS MATERIAS COMÚNS

NÚMERO DE HORAS SEMANAIS

Educación Física

2 horas

Inglés

3 horas

Lingua Galega e Literatura

3 horas

Lingua Castelá e Literatura

3 horas

Xeografía e Historia

3 horas

Titoría

1 hora

Relixión ou Valores

1 hora

 

OPCIÓN DE ENSINANZAS ACADÉMICAS PARA INICIACIÓN AO BACHARELATO

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

4 horas

OPCIÓN ORIENTADA A BACHARELATO DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

OPCIÓN ORIENTADA A BACHARELATO DE CIENCIAS 

Economía

3 horas

Bioloxía e Xeoloxía

3 horas

Latín 

3 horas

Física e Química

3 horas

Dos seguintes bloques escóllese só unha materia de cada bloque

BLOQUE 1

BLOQUE 2

Cultura científica

3 horas

Cultura Clásica (non se pode cursar se se cursou en 3º de ESO)

3 horas

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

3 horas

Filosofía

3 horas

Música

3 horas

Francés

3 horas

TIC (Tecnoloxías da Información e da Comunicación)

3 horas

Tecnoloxía

3 horas

OPCIÓN DE ENSINANZAS APLICADAS PARA INICIACIÓN Á FORMACIÓN PROFESIONAL

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 

4 horas

Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional

3 horas

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial

3 horas

Tecnoloxía

3 horas

Do seguinte bloque escóllese só unha materia

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

3 horas

Cultura científica

3 horas

Música

3 horas

TIC (Tecnoloxías da Información e da Comunicación)

3 horas

TOTAL

32 horas

OFERTA FORMATIVA DE FORMACIÓN PROFESIONAL CURSO 2021-2022

O luns día 7 de xuño, publicouse no Diario Oficial de Galicia a ORDE do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22 e a ORDE do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de gr ao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22.

Oferta formativa do IES Pedro Floriani para o vindeiro curso:

Grao básico

CBELE Electricidade e electrónica 18 prazas
CBIFC Informática de oficina

Grao medio

CMELE Instalacións de telecomunicacións 22 prazas
CMADG Xestión administrativa 30 prazas

Grao superior

CSADG Administración e finanzas 30 prazas

Pódese consultar a información sobre esta oferta formativa nos seguintes enlaces:

Máis información no portal de Formación Profesional #FPGalicia

  

EXAMES DE RECUPERACIÓN E PERDA DA AVALIACIÓN CONTINUA DE CICLOS

     Clicade neste enlace para ver o calendario de exames de recuperación ou de perda de avaliación contínua dos diferentes módulos de Ciclos tanto Ciclo Superior de Administración e Finanzas, Ciclos medios de Xestión Administrativa e Instalacións de Telecomunicacións coma Ciclo Básico de electricidade e electrónica.

EXAMES FINAIS AVALIACIÓN ORDINARIA ESA: MÓDULO II E MÓDULO IV

ÁMBITO    

MÓDULO II

Aula

MÓDULO IV

Aula

A. Comunicación

17 XUÑO

Xoves

17:40 h

 

Aula 21

17 XUÑO

Xoves

17:40 h

 

Aula 21Inglés

14 XUÑO

Luns

18:30 h

 

Aula 29

14 XUÑO

Luns

20:30 h

 

Aula 21

A. Social

11 XUÑO

Venres

17:40 h

Aula 2111 XUÑO

Venres

17:40 h

Aula 21A.  Científico-   Tecnolóxico16 XUÑO

Mércores

17:40 hAula 2916 XUÑO

Mércores

17:40 hAula 29

SESIÓNS DE AVALIACIÓN: 21 de Xuño

PUBLICACIÓN NOTAS: 21 de Xuño dende as 18.30 Telematicamente por Abalar

Se prefires recoller o boletín de notas impreso tes que solicitalo previamente ao correo do centro: ies.pedro.floriani@edu.xunta.es 


    REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS: 22 e 23 Xuño (previa cita a través do email)

CALENDARIO EXAMES AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 2º BACHARELATO


aval extraord 2 bach

Dia 23 de xuño de 9 a 10h sesións avaliación e ás 14:30h publicación de notas por Abalar.

Reclamacións Convocatoria Extraordinaria, na secretaría do IES, os días  24 e 25 xuño ata ás 14:00h.

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO PARA O CURSO 2021-2022

Dende hoxe venres 23 de abril, pódese consultar a listaxe provisional de alumnado admitido e non admitido para o vindeiro curso 2021/2022 no IES PEDRO FLORIANI.

Consonte a normativa vixente, a listaxe pode ser consultada no centro en horario de 09:00 a 14:00 horas.

Se precisa información detallada da puntuación do baremo pode ser consultada polo/a interesado/a na secretaría do centro de 09:00 a 13:00 horas (ata o 30 de abril).

O prazo de reclamacións abrangue dende o luns 26 ata o venres 30 de abril.

A listaxe definitiva de alumnado admitido publicarase o día 14 de maio.

OS CICLOS FORMATIVOS DO IES PEDRO FLORIANI

DATAS EXAMES CONVOCATORIA SETEMBRO ESA

Estas son as datas dos exames da convocatoria extraordinaria de setembro de Educación Secundaria de Adultos/as:

ÁMBITO MÓDULO 2 MÓDULO 4 Aula  
Inglés

MARTES 1 SETEMBRO

 17:40 h

MARTES 1 SETEMBRO

 17:40 h

Aula 15
Comunicación

MARTES 1 SETEMBRO

19:20 h

MARTES 1 SETEMBRO

19:20 h

Aula 16
Social

MÉRCORES 2 SETEMBRO

17:40 h

MÉRCORES 2 SETEMBRO

17:40 h

Aula 15
Científico-Tecnolóxico

MÉRCORES 2 SETEMBRO

19:20 h

MÉRCORES 2 SETEMBRO

19:20 h

Aula 16

SESIÓNS DE AVALIACIÓN: 3 de setembro ás 17:30 h.

PUBLICACIÓN NOTAS: 3 de setembro dende as 19:00 h, telematicamente por Abalar.
Para recoller o boletín de notas impreso hai que solicitalo previamente ao correo do centro: ies.pedro.floriani@edu.xunta.gal

REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS: 4 e 7 de setembro (previa cita a través do email).

NOVAS INSTRUCIÓNS PARA O PROCESO DE ADMISIÓN

De acordo coas instrucións do 13 de marzo de 2020, provisionais dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre a concreción das medidas a adoptar en relación coa pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o 16 de marzo de 2020,

AMPLÍASE provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión de Secundaria e Bacharelato que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.

RECOMÉNDASE a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes.

Máis información no portal da Consellería de Educación.

imaxe Familias e alumnado

SOLICITUDE DE RESERVA PARA ALUMNADO DE CENTROS ADSCRITOS

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2020/2021

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición:

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 1 de febreiro de 2020 inícianse os trámites do procedemento, coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 17 de febreiro, ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 29 de febreiro, debe realizarse no centro no que o/a alumno/a está matriculado/a no presente curso.

Máis información aquí.

Distribuir contido


by Dr. Radut