Skip to Content

Familias

Información Pase Saídas

A medida é de aplicación para o alumnado menor de idade de ensino post-obrigatorio:

Bacharelato, Ciclos Medios, Ciclo Superior.

  • CONDICIONANTES DE APLICACIÓN E RESPONSABILIDADE:

Os/as proxenitores ou titores legais deben asinar a autorización correspondente e son os únicos responsables das actuacións do  alumnado fóra do recinto escolar.

O permiso será para sair nos recreos ou  para saír a últimas horas /entrar máis tarde en ausencia do profesor/a.

Non se permitirá a saída co carné durante a hora de clase ou entre clases.

 

  • PROCEDEMENTO

SAÍDA POR AUSENCIA PROFESORADO: O alumnado autorizado soamente poderá sair do recinto escolar PREVIA CONFIRMACIÓN E SUPERVISIÓN DO PROFESORADO DE GARDA. Unha vez confirmada a ausencia do profesorado a última/s hora/s, cada alumno/a autorizado/a deberá amosar o carné (“Autorización Saída Recinto Escolar”) xunto co seu DNI ao profesorado de garda, para que lle facilite a apertura de portas e/ou a saída do recinto.

Este tipo de ausencias considéranse xustificadas e non contarán a efectos de perda de avaliación contínua. Se lle aplica a mesma xustificación ao alumnado maior de idade.

SAÍDA DURANTE O RECREO: O alumnado deberá amosar o carné “Autorización Saída Recinto Escolar”, xunto co seu DNI, á persoa de garda de porta antes de saír. O alumnado debe retornar ao centro escolar a tempo para chegar puntualmente ás clases de 4ª hora (que comezan ás 12:00h.) e entrar ordenadamente.

No exterior do recinto o alumnado comprométese a cumplir as medidas de seguridade previstas pola lexislación vixente, e son os/as pais/nais/titores legais os responsables das actuacións deste alumnado fora do recinto escolar.

O incumprimento das normas de organización, funcionamento e convivencia ou o retorno de forma imputual ás clases poderá implicar a perda do dereito ao uso e/ou á devolución do carné de autorización de saída de forma permanente.

CALENDARIO SESIONS DE AVALIACIÓN

Aprobado no Claustro do 2 de setembro do 2022

HORARIO DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS

Clicando na imaxe podedes acceder a relación do profesorado do Centro e a hora de atención ás familias de cada un dos profesores no Curso 22_23

AXUDAS MATERIAL ESCOLAR

O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2022/23 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar, así como ás establecidas nas disposicións adicionais primeira e segunda, se reúne os requisitos establecidos na orde que se achega como documento adxunto.

O prazo para presentar solicitudes rematará o día 22 de xuño de 2022 (este incluído)

A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en ESO con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € será de 50 €.

O alumnado que estea en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros:

https://www.edu.xunta.es/ fondolibros a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderá presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

PRIMAVERA XOVE 2022

ACTIVIDADES DE LECER PARA A XUVENTUDE NOS MESES DE ABRIL E MAIO

Aberto o prazo de solicitudes de participación no programa Primavera Xove 2022 da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.

O Programa Primavera Xove inclúe:

Estancias de Semana Santa e fins de semana en albergues xuvenís para mozos e mozas de 14 a 17 anos

Encontros formativos e de networking nos campus universitarios de Santiago, A Coruña, Ourense e Vigo.

Feiras Primavera Xove nos 12 espazos xove dependentes da Xunta de Galicia.

INFORMACIÓN

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

ENTRADA EN VIGOR DOS NOVOS CONTRATOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

O día 3 de marzo comezarán a funcionar os novos contratos de transporte escolar da Consellería de Educación. Poden acceder ao mapa das rutas enviadas en novembro pola Consellería no arquivo que se xunta. 

SOPORTE PREMIUM

De xeito remoto a través dunha canle telefónica durante as 24 horas do día, os 7 días da semana:

  •  A través do número de teléfono 881 86 99 00
  •  De xeito remoto a través do correo electrónico soporte.premium@edu.xunta.gal
  •  A través do WhatsApp no número 604 06 78 56
  •  A través do Telegram na conta @Serviciopremiumedixgal

BECAS MEC

Distribuir contido


by Dr. Radut