Obtención e manipulación de imaxes con Gimp (Actividades)