Neste curso pódense ver as posibilidades que ofrece a plataforma Moodle á hora de crear cursos na aula virtual.
Titorial básico de iniciación a eXe-learning, ferramenta de autor para crear materiais didácticos expotaxles a formatos que poden ser insertados en páxinas web e en aulas virtuais.
Este curso será a plataforma de comunicación entre o profesorado do IES Pedro Floriani que participa no obradoiro de formación para impartir docencia nas Aulas Abalar