Aula virtual creada para a materia de Lingua Galega e Literatura en 1º de bacharelato (curso 2019-2020).

Bloques de contidos:

1.- Lingua Oral

2.- Lingua escrita

3.- Reflexión sobre a lingua

4.- Lingua e sociedade

5.- Literatura

Horta escolar do IES Pedro Floriani

OBXECTIVOS:

Levar a cabo unha educación activa, na que o alumnado faga, reflexione e avalíe as súas accións e reflexións.

  • Poñer en valor os espazos exteriores do propio instituto, non só como lugares de lecer senón como lugares de educación.

  • Conseguir un contacto activo e educativo coa natureza, integrando este contacto coa educación en hábitos e estilos de vida saudables.

ACTIVIDADES:

Montaxe dun invernadoiro con material reciclado, en especial botellas de plástico.

Viveiro forestal.

Viveiro de árbores froiteiras.

Plantación de cultivos de primavera (leituga, tomate,...).

Mantemento dos cultivos.

Plantación e coidado de plantas ornamentais.

Análise do chan. Procura de información da Estación Fitopatolóxica Areeiro en Pontevedra.

Análise química de plantas.

Método Norfolk (rotación de trigo, nabos, cebada e alfalfa).

Montaxe dun composteiro “escolar”.

CALENDARIO:

23 e 30 de novembro.

14 de decembro

11, 18 e 25 de xaneiro.

1 e 22 de febreiro

1, 8, 15 de marzo

12, 19, 26 de abril

Neste curso vas practicar os contidos impartidos na aula, tamén vas realizar probas.