Buscamos a orixe das palabras en 1º e 2º da ESO.

Curso de Cultura Clásica.
Curso de Griego 1
Curso de Griego 2
Curso de Latín 1
Curso de Latín 2