Con este curso poderás montar e manter instalacións de megafonía e sonorización en recintos.

Apuntes e traballos de informatica 2019-20

Apuntes e traballos do módulo de domótica.

Proba para configuración de participantes