Exemplo de curso para morstrar o que pode facerse na plataforma Moodle.