Curso de Ética para 4º ESO.
This is your Ethics course for 4th. grade ESO.
Un curso para intercambiar imaxes, presentacións, etc. na clase de 2º ESO B
Un curso para intercambiar imaxes, presentacións, etc. na clase de 2º ESO A
Colección de presentacións, imaxes, clips de video, etc. para referenciar en blogs, wikis, páxina web, etc.
Traballos para Avaliación Continua de Historia da Filosofía de 2º Bach., 2011-12
Repositorio dos traballos do alumnado.