Esta materia pretende achegar os coñecementos científicos necesarios para comprender o corpo humano e a súa motricidade en relación coas manifestacións artísticas e coa saúde.