Avaliacións

16/12/2020 16:30
17/12/2020 18:30

As sesións da primeira avaliación do curso 2020-2021 levaranse a cabo os días 16 e 17 de decembro. A entrega de notas será ao día seguinte da avaliación.

No seguinte enlace pódese consultar o calendario. Calendario da 1ª avaliación, curso 2020-21

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA DE ESO e 1º DE BAC E PENDENTES:

Luns 22 de xuño a partir das 9:20 horas

ENTREGA DE NOTAS:

Luns 22 de xuño ás 15:00 horas a través de ABALAR.

RECLAMACIÓNS.

Previa petición de cita telefónica para acudir ao centro: días 23 e 25 de xuño (de 10 a 14:00 horas)

 

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA DE 2º DE BAC E PENDENTES DE 1º DE BAC:

Luns 8 de xuño ás 10:00 horas

ENTREGA DE NOTAS:

Luns 8 de xuño ás 12:00 horas por ABALAR.

RECLAMACIÓNS.

Previa petición de cita telefónica para acudir ao centro: días 10 e 11 de xuño ata as 14:00 horas

 

Achegamos as adaptacións das Programacións Didácticas de cada  Departamento, segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, debido á situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19. 

Dispoñibles en cada Departamento Didáctico

AVALIACIÓNS CURSO 2019-2020

- Avaliación inicial: 17 de outubro

- 1ª Avaliación: 2 de decembro (2º de Bacharelato)

                       18 de decembro (cursos de ESO e  1º de Bacharelato)

- 2ª Avaliación: día 5 de marzo (2º de Bacharelato)

                       día 2 de abril (cursos de ESO e 1º de Bacharelato)

- 3ª Avaliación e ordinaria: día 22 de xuño (cursos de ESO e 1º de Bacharelato)

*As sesións de avaliación final de segundo curso de bacharelato adecuaranse, na convocatoria ordinaria e extraordinaria, ás datas previstas para ABAU

Distribuir contido