CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN CURSO 2020-21

Os criterios de cualificación que establece o Departamento de Xeografía e Historia para o curso 2020-21 son os que se presentan no arquivo adxunto CLICK AQUÍ