Modificacións da Programación Didáctica para o terceiro trimestre do curso 2019-20

Modificaciós da Programación Didáctica con motivo da suspensión da actividade educativa presencial.

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BAC
2º BAC