try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
I.E.S. Pedra da Auga
Instituto de educación secundaria

Reunión solicitantes "Europa. Next Station: Vocational Training Network"

CONVOCATORIA DE REUNIÓN PARA CANDIDATOS Á REALIZAR A FCT EN EUROPA

ORDE DO DÍA:

1- Procedemento para levar a cabo a selección definitiva de adxudicados.

2- Entrega do protocolo a seguir por parte do alumnado seleccionado.

LUGAR: Despacho de Dirección

DÍA: Mércores, 17 de decembro de 2014

HORA: 11.15-11.55

CONVOCA: Marta Torreiro, Coordinadora de Programas Internacionais