Esta materia trata do canon literario: que é o que se consideran os clásicos, a mellor Literatura de todos os tempos. É unha incitación a ler, a mergullarse nos mundos ficticios que, ao fin e ao cabo, son o reflexo da vida real; a entender outras culturas e a comprendernos a nós mesmos.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.